• Markerade rader med en befintlig artikelnotering/reg.nr kommer att skrivas över.
  • (Exempelvis best. av artiklar som inte finns i denna katalog)