• Markerade rader med en befintlig artikelnotering/reg.nr kommer att skrivas över.